Tieteen verran parempaa asiakasymmärrystä

Kuka haluaisi rakentaa uransa ja maineensa uskomusten, kokemusten, vakiintuneiden tapojen, ”gurujen” ja ”mutun” varaan? Aivan, ei kukaan. Varsinkin, kun tiede tarjoaa varmuutta, luotettavuutta ja ammatillista arvostusta yli 95%:n tilastollisella varmuudella. Jos me siis lupaamme parantavamme markkinointisi vaikuttavuutta yli 95% varmuudella, mihin haluat tiedettä ensimmäisenä kokeilla?​

Tieteen verran parempi

ASIAKASKOKEMUS

yli 95%:n varmuudella.

Käymme asiakaspolun läpi vaihe vaiheelta käyttäytymistieteen ja psykologian näkökulmasta, analysoimme sen heikkoudet ja vahvuudet, sekä annamme sinulle selkokielisen palautteen sekä suositukset sen kehittämiselle. Lopputuloksena sinulle syntyy selkeä ymmärrys siitä, mitkä asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttavat ilmiöt vähentävät uusasiakashankintaa sekä uusintaostoja, mitkä seikat pullonkaulojen taustalla vaikuttavat, ja miten voit kehittää asiakaskokemusta myynnin näkökulmasta. 

Vaikuttavampaa asiakasymmärrystä
PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Rakennamme perustan

Selvitämme mitä tiede sanoo juuri teidän tilanteestanne, missä voisi olla sokeita pisteitä, ja mitä niille pitäisi tehdä.

​ Analysoimme tilanteen

Selvitämme missä kontaktipisteissä ja minkä aistivihjeiden kohdalla asiakaskokemus ei saavuta optimaalista tasoa.

Tuotamme raportin

Kerromme tulokset selkeässä raportissa toimenpidesuosituksineen.​

Koulutamme

Käymme tulokset yhdessä henkilöstönne kanssa läpi varmistaaksemme niiden jalkautumisen käytäntöön.

Tieteen verran parempi

AIVOKUVANTAMIS­­TUTKIMUS

yli 95%:n varmuudella.

Aivokuvantaminen tarjoaa suoran yhteyden sekä asiakasymmärrykseen että asiakkaiden käyttäytymisen ennakoimiseen. Sen ansiosta asiakasymmärryksesi ei perustu siihen mitä asiakkaasi haluavat tai osaavat kertoa. Kuten varmasti tiedät, lukemattomien tieteellisten tutkimusten mukaan ihmiset raportoivat ostopäätöstensä syiksi pitkälti eri asioita, kuin mitkä niihin todella vaikuttavat. Mittaamalla aivojen toimintaa ilman tuloksia vääristäviä kyselyitä ja haastatteluita, pääset suoraan kiinni asiakkaidesi automaattisiin reaktioihin, tunteisiin ja kognitioihin. Lisäksi aivokuvantaminen mahdollistaa mittaustuloksen kohdistamisen sekunnin murto-osien tarkkuudella juuri oikeaan reaktion aiheuttajaan (esim. TV tai nettimainos).
PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Rekrytoidaan tutkittavat

Aivokuvantaminen onnistuu teidän asiakasrekisteriänne hyödyntämällä, tai ilman sitä.

Me teemme tutkimuksen

Me hoidamme aivokuvantamisen, eli selvitämme mitä asiakkaidesi aivoissa todella tapahtuu.

Valmistamme raportin

Yhdistämme tulokset tuhansiin tieteellisiin tutkimustuloksiin, ja kerromme niiden perusteella mikä materiaalissa onnistui, ja mikä ei, sekä miten materiaalia kannattaa muuttaa.

Me koulutamme

Tärkeintä on tuoda tuotettu tieto käytäntöön, joten koulutamme teidän väkenne hyödyntämään tietoa käytännön työssä.

Kumpi näistä kuvista saa sinut katsomaan logoa?

Adwiser-image

Evoluution myötä aivot ovat kehittyneet seuraamaan muiden katseita. Näin ollen vasemmalla oleva malli, joka kiinnittää katseensa sinuun, vangitsee huomiosi arvokkaaksi hetkeksi. Sitä vastoin oikealla oleva malli suuntaa katseensa logoomme, mikä saa silmäsi siirtymään siihen nopeasti. Sen lisäksi, että logomme kiinnittää huomiosi, se mahdollistaa huomattavasti vahvemman muistin säilymisen yli 50 %.

Lataa tästä 10 arvokasta neuvoa ja ohjetta, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Jokainen niistä on myös luotettava, ja tilastollinen varmuus on yli 95 %.

10-ways-to-achieve-winning-results-kansi