Tieteen verran parempaa myyntiä​

Kuvittele jos teidän myyjänne osaisivat profiloida lennossa asiakkaitanne, sekä valita sanansa sen mukaan juuri kyseiseen asiakkaaseen parhaiten vaikuttavia argumentteja, arvoja ja sanamuotoja. Kuvittele, että myyjänne oppisivat itsestään puolia, joita ei aiemmin ole tullut edes ajateltua, ja tämä parantaisi heidän myyntikyvykkyyttä. Kuvittele, että tämän pohjalta saisit kaupan päälle rekrytointiprofiilin, jonka avulla voisit jatkossa rekrytoida ne juuri teidän organisaatiossanne menestyvät yksilöt. Teimme tästä kuvitelmasta totta.

Tieteen verran parempaa

MYYJÄKOULUTUS­TA

yli 95%:n  varmuudella.

Miten asiakkaaseen vaikutetaan? Mitä myyjän kannattaa sanoa, miten ja missä vaiheessa? Mistä tietää millainen asiakas on, ja miten juuri hänen profiiliinsa parhaiten vaikutetaan? Millainen tarjous voittaa, miten kaupat varmistetaan? Millaisia myyjiä kannattaa rekrytoida, ja miten heidän jaksaminen varmistetaan?

Tieteellinen psykologia on tuhansien tutkimustulosten voimalla selvittänyt vastauksia yllä olevan kaltaisiin kysymyksiin. Sitä kautta me tiedämme, mikä on psykologisesti paras tapa luoda kontakteja, myyntiesityksiä ja tarjouksia. Ja koska kyse on tieteestä, vastaus tulee aina yli 95%:n tilastollisella varmuudella.

Tieteen verran parempaa myyntiä​
PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Orientaatiotapaaminen

Kerromme myyjillenne mitä tiede tietää myymisestä, miten ostajan ja myyjän aivot toimivat, ja miten niihin yleisesti ottaen vaikutetaan.

Myyjät tekevät myyjäprofiilitestit

Haluamme tietää millaisia myyjiä olemme kouluttamassa ja valmentamassa. Siksi jokainen myyjä tekee muutaman tieteelliseen tutkimukseen perustuvan psykologisen testin (esim. resilienssi).

Profiilien mukainen valmennus

Käymme anonyymisti läpi ryhmätason testituloksia, selvitämme niiden syitä ja teemme ratkaisusuunnitelman.

Koulutamme myyjät profiloimaan ja…

Koulutamme myyjänne hyödyntämään psykologista profilointiosaamista asiakastapaamisissa.

​ …psykologiseen vaikuttamiseen

Koulutamme myyjänne käyttämään psykologisia vaikutuskeinoja kontaktoinnissa, myyntiesityksissä, sekä tarjousten tekemisessä ja esittämisessä.

Tekoälystä rekrytointiapua

Teemme testitulosten perusteella tekoälyanalyysit siitä millaiset myyjät juuri teidän organisaatiossanne tuottavat tulosta.

Tekoälystä työnantajamielikuva-apua

Luomme testitulosten perusteella selkeät ohjeet juuri teille oikeanlaisten henkilöiden houkuttelemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tieteen verran parempi

Asiakaspalvelun koulutus­ohjelma

yli 95%:n varmuudella.

Miten asiakkaaseen vaikutetaan? Mitä asiakaspalvelijan kannattaa sanoa, miten ja missä vaiheessa? Mistä tietää millainen asiakas on, ja miten juuri hänen profiiliinsa parhaiten vaikutetaan? Miten hallita hankalia asiakkaita, miten lisätä asiakasuskollisuutta? Millaisia asiakaspalvelijoita kannattaa rekrytoida, ja miten heidän jaksaminen varmistetaan?​​

Tieteellinen psykologia on tuhansien tutkimustulosten voimalla selvittänyt vastauksia yllä olevan kaltaisiin kysymyksiin. Sitä kautta me tiedämme, mikä on psykologisesti paras tapa luoda kontakteja, puhua vihaisten ja tyytymättömien asiakkaiden kanssa, sekä muuttaa reklamaatio asiakasuskollisuudeksi. Ja koska kyse on tieteestä, aina yli 95% tilastollisella varmuudella.

Prosessi

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Orientaatio­tapaaminen

Kerromme mitä tiede ylätasolla tietää asiakaspalvelusta, miten asiakkaan ja asiakaspalvelijan aivot toimivat, ja miten niihin vaikutetaan.

Asiakaspalvelijat tekevät AsPa-profiilitestit

Haluamme tietää millaisia asiakaspalvelijoita olemme kouluttamassa ja valmentamassa. Siksi jokainen asiakaspalvelija tekee muutaman tieteellisen tutkimuksen mukaan hyödyllisen testin (esim. resilienssi).

Profiilien mukainen valmennus

Käymme anonyymisti läpi ryhmätason tuloksia, selvitämme niiden syitä ja teemme ratkaisusuunnitelman.

​ Koulutamme profiloimaan ja…

Koulutamme asiakaspalvelijanne hyödyntämään psykologista profilointiosaamista asiakaskontakteissa.

…psykologiseen vaikuttamiseen

Koulutamme asiakaspalvelijanne käyttämään psykologisia vaikutuskeinoja puhelimessa, tapaamisissa ja viestinnässä, sekä asiakasuskollisuuden lisäämisessä.

Tekoälystä rekrytointiapua

Teemme testitulosten perusteella tekoälyanalyysit siitä millaiset asiakaspalvelijat juuri teidän organisaatiossanne tuottavat tulosta.

Apua työnantajamielikuvan rakentamiseen

Luomme testitulosten perusteella selkeät ohjeet juuri teille oikeanlaisten henkilöiden houkuttelemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tieteen verran parempi

AIVOKUVANTAMIS­­TUTKIMUS

yli 95%:n varmuudella.

Aivokuvantaminen tarjoaa suoran yhteyden sekä asiakasymmärrykseen että asiakkaiden käyttäytymisen ennakoimiseen. Sen ansiosta asiakasymmärryksesi ei perustu siihen mitä asiakkaasi haluavat tai osaavat kertoa. Kuten varmasti tiedät, lukemattomien tieteellisten tutkimusten mukaan ihmiset raportoivat ostopäätöstensä syiksi pitkälti eri asioita, kuin mitkä niihin todella vaikuttavat.

Mittaamalla aivojen toimintaa ilman tuloksia vääristäviä kyselyitä ja haastatteluita, pääset suoraan kiinni asiakkaidesi automaattisiin reaktioihin, tunteisiin ja kognitioihin. Lisäksi aivokuvantaminen mahdollistaa mittaustuloksen kohdistamisen sekunnin murto-osien tarkkuudella juuri oikeaan reaktion aiheuttajaan (esim. TV tai nettimainos).

PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Rekrytoidaan tutkittavat

Aivokuvantaminen onnistuu teidän asiakasrekisteriänne hyödyntämällä, tai ilman sitä.

Me teemme tutkimuksen

Me hoidamme aivokuvantamisen, eli selvitämme mitä asiakkaidesi aivoissa todella tapahtuu.

Valmistamme raportin

Yhdistämme tulokset tuhansiin tieteellisiin tutkimustuloksiin, ja kerromme niiden perusteella mikä materiaalissa onnistui, ja mikä ei, sekä miten materiaalia kannattaa muuttaa.

Me koulutamme

Tärkeintä on tuoda tuotettu tieto käytäntöön, joten koulutamme teidän väkenne hyödyntämään tietoa käytännön työssä.

Kumpi näistä kuvista saa sinut katsomaan logoa?

Adwiser-image

Evoluution myötä aivot ovat kehittyneet seuraamaan muiden katseita. Näin ollen vasemmalla oleva malli, joka kiinnittää katseensa sinuun, vangitsee huomiosi arvokkaaksi hetkeksi. Sitä vastoin oikealla oleva malli suuntaa katseensa logoomme, mikä saa silmäsi siirtymään siihen nopeasti. Sen lisäksi, että logomme kiinnittää huomiosi, se mahdollistaa huomattavasti vahvemman muistin säilymisen yli 50 %.

Lataa tästä 10 arvokasta neuvoa ja ohjetta, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Jokainen niistä on myös luotettava, ja tilastollinen varmuus on yli 95 %.

10-ways-to-achieve-winning-results-kansi