Tieteen verran parempaa markkinointia​

Tieteen verran parempaa

viestintää

yli 95%:n varmuudella.

Mainonta eri muodoissaan on usein markkinoijan tärkein työkalu vaikuttaa asiakkaisiin. Valitettavasti vain tiede vahvistaa jokaisen mainonnan kanssa tekemisissä olleen havainnon: mainonnan yleinen vaikutus ihmisiin on heikko, ja vaikutus vieläpä heikkenee vuosi vuodelta.

Siksipä me analysoimme kymmeniä tuhansia tieteellisiä tutkimustuloksia, joista identifioimme näin alkuun muutama tuhat tärkeintä. Tämän tiedon pohjalta voimme kertoa sinulle miten juuri teidän mainontanne saadaan yli 95% varmuudella lisäämään esimerkiksi mainoksen ja brändin muistettavuutta, parantamaan mainoksen tuottamaa mielikuvaa, vaikuttamaan ostointentioon, ja ennen kaikkea, kasvattamaan myyntiä, kannattavuutta ja yrityksen arvoa.

Tehokkaampaa markkinointia
"Saimme helposti ja edullisesti hyödynnettävää tietoa, jonka jälkeen myyntimme kasvoi +50%, ja trendi jatkuu edelleen."
Markkinointijohtaja Harto Kurki, Veikon Kone Oy
"Steinheiden kanssa aloitetun yhteistyön jälkeen myyntimme on kasvanut +60%"
Toimitusjohtaja Juha Pispa, Pakkaa.fi
PROSESSI: ANALYYSI

Lähetä materiaali meille

Materiaali voi olla mikä tahansa visuaalinen dokumentti, esimerkiksi nettisivusto, mainos, someviesti, tai tuotepakkaus.

Me analysoimme sen

Analysoimme mikä tieteellisten tutkimusten mukaan materiaalissa heikentää sen tehoa, sekä etsimme siihen yli 95%:n varmuudella toimivan ratkaisun.

Saat selkeät ohjeet

Lähetämme arkivuorokauden sisällä tieteeseen perustuvat käytännönläheiset ohjeet tarvittavista muutoksista perusteineen.

Tieteen verran parempaa

luovaa mainontaa

yli 95%:n varmuudella.

Vaikuttavan* mainonnan toteuttaminen on vaikeaa. Sen todistaa 488 tieteellisen tutkimustuloksen yhdistävä analyysi, jonka mukaan mukaan mainonnan vaikutus yrityksen arvon kasvuun on keskimäärin käytännössä nolla.

Tässä sinulla on mahdollisuus! Sekä samat että tuhannet muut tieteelliset tutkimustulokset nimittäin paljastavat, miten tuon nollan tilalle voidaan kirjoittaa huimia prosenttilukuja. Meidän luomamme mainonta perustuu aina tieteeseen ja tieteellisiin tutkimustuloksiin, minkä vuoksi meidän asiakkaamme saavat mainonnasta selvän kilpailuedun.

Siksipä me perustamme mainonnan kymmenien tuhansien tieteellisten tutkimustulosten perustalle. Tämän tiedon pohjalta voimme luoda sinulle mainontaa, joka lisää yli 95% varmuudella esimerkiksi mainoksen ja brändin muistettavuutta, parantaa mainoksen tuottamaa mielikuvaa, vaikuttaa ostointentioon, ja ennen kaikkea, kasvattaa myyntiä, kannattavuutta ja yrityksen arvoa.

* Vaikutuksella viittamme ensisijaisesti positiivista vaikutusta yrityksen kirjanpitoon.
Prosessi

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tarpeitanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Teemme ehdotuksen

Luomme teille ehdotuksen, joka lisää mainontanne tehoa yli 95% tilastollisella varmuudella. Sovimme yhdessä etenemisestä.

Luomme vaikuttavaa mainontaa

Luomme teille mainontaa, joka vaikuttaa varmasti. Siksi olemme myös valmiit provisiopohjaiseen yhteistyöhön.

Tieteen verran parempaa

segmentointia

yli 95%:n varmuudella.

Yli 1 700 tieteellisen tutkimuksen (yli 2 400 000 ihmistä) mukaan asiakkaan psykologinen profiili selittää huimat 53,9% mainonnan vaikutuksesta. Jos käsittämättömät >1 700 tieteellistä tutkimusta paljastaa, että mainonnan vaikuttavuudesta selvästi yli puolet selittyy asiakkaan psykologisella profiililla, mihin varmaa vaikutusta hakeva markkinoinnin ammattilainen aivan ensimmäisenä sijoittaa budjettiaan? No tottakai, psykologisen profiilin selvittämiseen.

Hyvin yksinkertainen ja helposti toteutettava case -esimerkki: Ulospäin suuntautuneelle persoonallisuudelle viesti rakennettiin aktiiviseksi, energiseksi ja se esitettiin sosiaalisessa kontekstissa, sekä tekstinä että kuvina. Introvertille taas päinvastoin. Lopputuloksena ROI kasvoi +86%. 

PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Rekrytoidaan tutkittavat

Profilointi onnistuu teidän asiakasrekisteriänne hyödyntämällä, tai ilman sitä.

Me profiloimme

Me hoidamme tieteellispsykologisen osuuden, eli selvitämme millaisista profiileista teidän asiakaskuntanne koostuu.

Valmistamme raportin

Yhdistämme profiloinnin tulokset tuhansiin tieteellisiin tutkimustuloksiin, ja kerromme niiden perusteella millaista elämää asiakaskuntasi elää, mistä heidät tavoittaa ja ennen kaikkea, MITEN heihin vaikutetaan.

Tarvittaessa koulutamme

Saatu tieto pitää tuoda käytäntöön, jotta siitä on mitään hyötyä. Koulutamme siis teidän väkenne hyödyntämään profiileita käytännön tasolla.

Tieteen verran parempi

BRÄNDISTRATEGIA

yli 95%:n varmuudella.

Kuvittele, että sinä voisit luoda teille brändistrategian, joka lisää liikevaihtoa sekä uusien asiakkaiden että asiakasuskollisuuden (uusintaostot) avulla, kasvattaa markkinaosuutta, jonka lisäksi se vielä parantaisi pääoman tuottoastetta ja osakekohtaista tuottoa. Kaiken huipuksi brändistrategia helpottaisi yrityksenne pääomariskin, markkinariskin ja osakekohtaisen riskin osalta. Ja kaikki tämä toimisi yli 95%:n varmuudella, perustuisi tuhansien brändien ja yritysten tutkimukseen, sekä useiden kymmenien vuosien seurantajaksoihin.

Me jalostimme tämän mahdollisuuden tieteestä sinunkin käyttöösi. Nappaa kiinni ennen kilpailijoitasi! 

Prosessi

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Rakennamme perustan

Selvitämme mitkä muuttujat teidän tilanteessanne vaikuttavat brändistrategian valintaan, ja kerromme sen teille.

Tarkennamme analyysiä

Käymme läpi yksityiskohtaisempia tieteellisiä tutkimustuloksia, analysoimme keräämäämme dataa.

Tuotamme raportin

Rakennamme analyysien pohjalta teille optimaalisen brändistrategian, ja käymme tulokset läpi selkeässä raportissa toimenpidesuosituksineen.

Koulutamme

Käymme tulokset yhdessä henkilöstönne kanssa läpi varmistaaksemme niiden jalkautumisen käytäntöön.