Tieteen verran parempaa johtamista​

Kuka haluaisi rakentaa uransa ja maineensa uskomusten, kokemusten, vakiintuneiden tapojen, ”gurujen” ja ”mutun” varaan? Aivan, ei kukaan. Varsinkin, kun tiede tarjoaa varmuutta, luotettavuutta ja ammatillista arvostusta yli 95%:n tilastollisella varmuudella. Jos me siis lupaamme parantavamme markkinointisi vaikuttavuutta yli 95% varmuudella, mihin haluat tiedettä ensimmäisenä kokeilla?​

Tieteen verran parempi

JOHTAMISEN KOULUTUS­OHJELMA

yli 95%:n varmuudella.

Miten organisaatiota johdetaan? Mitkä johtajuuden trendit ja ismit ovat hyödyllisiä, mitkä pidemmällä aikavälillä vahingollisia? Miten pärjään omassa työssäni, johtoryhmässä sekä alaisten kanssa? Miten kehityn johtajana? 

Tiede on selvittänyt perinpohjaisesti hyvän ja huonon johtajuuden syntymekanismeja, liittyivätpä kysymykset johtajaan itseensä tai laajempaan yhteisöön. Tälle tietomassalle rakennettu Johtamisen koulutusohjelma antaa konkreettiset ja käytännönläheiset vastaukset yleisimpiin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Ja koska kyse on tieteestä, aina yli 95% tilastollisella varmuudella.

Parempaa johtamista
PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Johtaja

Aloitamme johtajista itsestään rakentamalla profiilin hyödyntäen niin psykologisia kuin psykofysiologisia testejä, sekä aivokuvantamista. Tämä auttaa ymmärtämään itseä sekä omaa käyttäytymistä ja hyvinvointia paremmin.

Alaiset

Reflektoimme johtajan profiilia tämän alaisten profiileihin, sekä opettelemme hyödyntämään tieteen hyväksymiä psykologisia vaikutuskeinoja. Miten alaisille, ja erilaisille profiileille, kannattaa viestiä, ja miten taas ei.

Kollegat ja esimies

Reflektoimme yksilöllistä profiilia kollegoihin ja esimieheen. Miten johtaja voi hyödyntää omia vahvuuksiaan osana ryhmää, ja itse alaisena toimiessaan.

Johtajuus ja aivot

Hyödynnämme uusinta aivotutkimukseen liittyvää tietoa ja osaamista valmentamalla johtajista menestyvän organisaation esikuvia.

Tieteellinen tieto

Tarjoamme valmennuksen lisäksi annoksen johtamiseen liittyvää tietoa, jonka tiede on havainnut olevan edellytys menestymiselle juuri teidän organisaationne kaltaisessa toimintaympäristössä.