Onnistuneempia rekrytointeja

Tieteen verran parempi

REKRYTOINTI

yli 95%:n varmuudella.

Luonnollisesti jokainen esimies haluaa organisaatioonsa vain parhaita työntekijöitä, mutta tilastojen valossa onnistumistodennäköisyydet rekrytoinnissa ovat valitettavan matalia. Yksi tärkeimmistä syistä rekrytoinnin epäonnistumiselle on käytetyt arviointimenetelmät. Tiedeyhteisö ei ole löytänyt, eikä sitä tue edes arkipäättely, mitään tiettyä profiilia, jonka mukaan tehty rekrytointipäätös tulee onnistumaan tai epäonnistumaan. Menestyjäprofiili on erilainen esimerkiksi eri toimialoilla, eri tiimeissä ja eri  organisaatiokulttuureissa.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuen kehitimme tekoälyyn pohjautuvan analyysimenetelmän, jossa rekrytoitavan profiili rakennetaan aina yksilöllisesti, reflektoiden sitä organisaation strategiaan, kulttuuriin, henkilöstöön ja muihin rekrytoinnin onnistumistodennäköisyyteen vaikuttaviin muuttujiin.


Onnistuneempia rekrytointeja
PROSESSI

Sovitaan tapaaminen

Käydään tarkemmin teidän tapaustanne lävitse, ja sovitaan yksityiskohdista.

Testaamme henkilöstön

Aloitamme tekemälle organisaationne nykyisille työntekijöille valitut tieteen hyväksymät psykologiset testit.

Tekoälyanalyysi

Annamme tulokset tekoälyanalyysille, joka peilaa eri tavoin menestyvien työntekijöiden profiileja tieteen identifioimiin ominaisuuksiin.

Valmistamme raportin

Käymme yhdessä läpi tekoälyanalyysin tulokset, sekä sen lopputuloksena tuotetun organisaatiokohtaisen optimaalisen työntekijäprofiilin.

Me koulutamme

Tärkeintä on tuoda tuotettu tieto käytäntöön, joten koulutamme teidän väkenne hyödyntämään tietoa käytännön työssä.

Kumpi näistä kuvista saa sinut katsomaan logoa?

Adwiser-image

Evoluution myötä aivot ovat kehittyneet seuraamaan muiden katseita. Näin ollen vasemmalla oleva malli, joka kiinnittää katseensa sinuun, vangitsee huomiosi arvokkaaksi hetkeksi. Sitä vastoin oikealla oleva malli suuntaa katseensa logoomme, mikä saa silmäsi siirtymään siihen nopeasti. Sen lisäksi, että logomme kiinnittää huomiosi, se mahdollistaa huomattavasti vahvemman muistin säilymisen yli 50 %.

Lataa tästä 10 arvokasta neuvoa ja ohjetta, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Jokainen niistä on myös luotettava, ja tilastollinen varmuus on yli 95 %.

10-ways-to-achieve-winning-results-kansi