Näin voimme auttaa

Autamme sinua tekemään oikeita markkinointipäätöksiä, ja sen ansiosta kasvattamaan yrityksesi arvoa yli 95%:n tilastollisella varmuudella. Lupauksemme perustuu tieteelliseen lähestymistapaamme. Teemme siis työstäsi helpompaa ja lisäämme markkinointitoimenpiteitteisi tehoa.

Täydellinen valinta. Asiakaspääomaan investoimalla markkinointinne kasvattaa eniten yrityksen arvoa. Tähän on useita keinoja, alla muutama esimerkki siitä miten voisimme sinua auttaa.

ASIAKKAAN ELINKAARI-
ARVO

Autamme sinua ymmärtämään ketkä ovat tuottavimmat asiakkaasi ja miten heidän identifioidaan. Selvitämme esimerkiksi miten lyhyen vs. pitkän aikavälin arvon määritys vaikuttaa mallintamiseen ja tulokseen, miten huomioidaan kokonaisuuden monimutkaisuus tai mitä muuttujia kannattaa sisällyttää malliin, mitä ei.

ASIAKAS-
USKOLLISUUS

Asiakasuskollisuus on paljon muutakin kuin asiakastyytyväisyys, saati sitten Net Promoter Score (NPS). Miten siis mitata todellista asiakasuskollisuutta, ja miten sitä kehitetään? Rakennamme teille kattavan ja tieteeseen perustuvan asiakasuskollisuusmittarin, joka myös yhdistyy brändipääomaan.

Erinomainen valinta. Kasvattamalla sinun ja tiimisi kykyä vastata asiakkaiden, kilpailijoiden ja toimintaympäristön tuomiin haasteisiin, kasvatat yrityksesi arvoa hyvällä tuottoasteella. Tähän on useita keinoja, alla muutama esimerkki siitä miten voisimme sinua auttaa.

STRATEGINEN PÄÄTÖKSEN-
TEKO

Autamme sinua ja tiimiäsi tekemään oikeitä päätöksiä hinnoittelun, hintojen esittämisen ja alennusten suhteen. Koulutumme, ohjeistamme ja opastamme esimerkiksi mikä olisi optimaalinen hintataso, miten teidän tapauksessa hinta kannattaa asiakkaalle esittää ja mitä siinä pitää huomioida, sekä miten ja millaisia alennuksia teidän kannattaa antaa, vai kannattaako ylipäätään.

KOMMUNI-
KAATIO

Autamme sinua ja tiimiäsi tekemään oikeita päätöksiä viestinnässä. Koulutumme, ohjeistamme ja opastamme esimerkiksi miten viesti rakennetaan optimaalisesti aivojen toiminta huomioiden, miten myymäläviestintä vaikuttaa ihmisiin tiedostamattomasti, kannattaako mainoksissa käyttää huumoria tai vaikka kuinka paljon investoida mihinkin mediaan.

HINTA

Autamme sinua ja tiimiäsi tekemään oikeita päätöksiä hintojen, hinnoittelun ja alennusten suhteen. Koulutamme esimerkiksi miten hinnat ja alennukset tulee esittää, miten ne vaikuttavat aivoihin, milloin alennukset kannattaa antaa ei-rahallisena, sekä selvitämme juuri teitä askarruttaviin kysymyksiin vastaukset tuhansien tieteellisten tutkimusten joukosta.

TUOTE

Autamme sinua ja tiimiäsi tekemään oikeita päätöksiä tuotteiden kehittämisessä ja niiden lanseerauksessa. Koulutumme, ohjeistamme ja opastamme esimerkiksi mikä markkinointimixin osa-alue ratkaisee tuotteesi lanseerauksen menestyksen, miten tuotepakkauksesi vaikuttaa asiakkaaseen, ja millainen sen tulisi olla, mitä ominaisuuksia tuotteessa pitäisi olla ja mitkä eivät vaikuta asiakkaan aivotoimintaan oletetulla tavalla.

Viisas valinta. Brändipääomaan panostaminen on markkinoinnin kolmanneksi tehokkain tapa kasvattaa yrityksen arvoa. Tähän on useita keinoja, alla muutama esimerkki siitä miten voisimme sinua auttaa.

BRÄNDI- PORTFOLIO- STRATEGIA

Kehitämme brändiportfoliostrategian (brändiarkkitehtuurin), joka mahdollistaa oikeanlaisen brändikohtaisen brändistrategian. Selvitämme esimerkiksi miten monta brändiä ja alabrändiä teillä kannattaa olla, miten brändit ovat keskenään yhteydessä, mitkä niiden roolit ovat (hierarkia) ja miten huomioidaan yritys- ja tuotebrändit.

BRÄNDI- STRATEGIA

Brändistrategia avulla selvitämme esimerkiksi miten maksimoitte yksittäisen brändin brändipääoman. Työhön liittyy esimerkiksi millainen brändin asiakkaiden psykologinen profiili on, millaiseksi brändipersoonallisuus kannattaisi rakentaa, mikä olisi teidän brändillenne tehokkain arvolupaus, miten markkinointimix valjastetaan rakentamaan brändipääomaa tai miten brändipääoman kehitystä mitataan, ja miten sen vaikutus yrityksen arvoon osoitetaan.
0 K+
TUTKIJAVUODEN KOKEMUKSELLA
0 K+
TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA
0 K+
ASIANTUNTIJAA KANSAINVÄLISESTI