Keitä me olemme?

Olemme yrityksen arvoa kasvattava markkinointijohdon yhteistyökumppani, joka saavuttaa tulokset tieteen keinoin, tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvilla palvelutuotteilla.

Miksi tiede?

Tieteeseen perustuva markkinointi, on se sitten tarkoitettu markkinointijohdolle tai operatiiviseen toimintaan, mahdollistaa merkittävän ja varman yrityksen arvon kasvun. Liiketoiminnan edistäminen tieteellisen tutkimustiedon avulla onkin yksi E&Y:n esille nostamista tulevaisuuden megatrendeistä.

Miksi me?

Tiede tarjoaa markkinoinnille paljon, mutta mahdollisuus sen hyödyntämiseen on tähän asti ollut vain kansainvälisten jättien ulottuvilla. Muuttaaksemme tilanteen, otimme tehtäväksemme auttaa myös suomalaisia markkinointipäättäjiä tieteen identifioimien lainalaisuuksien hyödyntämisessä. Meissä tiede yhdistyy vahvaan liiketoiminnalliseen osaamiseen.

Asiantuntijamme

Yrityksessämme liiketoiminnan ja markkinoinnin asiantuntijuus yhdistyy neurotieteelliseen, käyttäytymistieteelliseen, tilastotieteelliseen (data-analytiikka) ja psykologiseen asiantuntijuuteen. Näiden yhdistelmällä rakennamme yhteistyökumppaniemme tärkeimpiä markkinointipääomia heidän kasvun varmistamiseksi.

Markus Kivikangas
CEO / FOUNDER
OLIVER LINdAHL

BEHAVIOURAL STRATEGIST

TOMMI MAKKONEN
DATA ACQ. EXPERT
JARI LIPSANEN

CHIEF ANALYTICS OFFICER

MARKUS KIVIKANGAS
Founder and CEO of Steinheide
Työskennellessäni tieteen parissa tein tutkimusprojektieni puitteissa paljon yritysyhteistyötä. Yllätyksekseni havaitsin kuinka vähän yritysten markkinointitoiminnassa hyödynnettiin tieteellistä tutkimustietoa ja lähestymistapaa. Minusta tieteen identifioimien lainalaisuuksien, jos minkä, olisi pitänyt kiinnostaa yrityksiä, sillä mikä on parempi kilpailuetu, kuin etukäteen saatu tieto siitä miten valittujen markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan yrityksen arvoon? Havaintoni sai lopullisen vahvistuksen erään suuren suomalaisen mediakonsernin päätoimittajalta, kun hän kertoi läpikäymieni tieteellisten tutkimustulosten todentamien myyntiä lisäävien keinojen olleen arkea Yhdysvalloissa, mutta täysin vieraita Suomessa. Toisin sanoen, suomalaiset yritykset olivat markkinoinnissa jo lähtökohtaisesti altavastaajia ulkomaalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna. Aivojen toiminnan ja sitä ympäröivän todellisuuden ymmärtäminen ei ole vain akateemiseen maailmaan yksinoikeus. On meidän kaikkien etu, että myös juuri teidän yrityksellänne on vastaava tieto käytettävissänne.